სერვისი

ბინის შემძენის მსურველებს ჩვენ შევუქმენით კომფორტი სულ რაღაც  10890  აშშ დოლარად შექმნან  კაპიტალი ქ. ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში კაპიტალი. ჩვენს კორპუსში გაყიდვები 1. კვ.მ. უძრავი ქონების იწყება 470 აშშ დოლარიდან.